Twórcy Gąski

Pomysł Gąsek zrodził się na Ochocie, w jednym z ośrodków Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, a dokładnie w Dziennym Ośrodku Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością. To właśnie tam, wśród terapeutów pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną zaczęły pojawiać się różne przemyślenia odnośnie nadal funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących tej grupy osób.

 

 

Na co dzień często słyszymy nieprawdziwe opinie o osobach z niepełnosprawnością intelektualną: że są to duże dzieci, niesamodzielne, wymagającej ciągłej pomocy i opieki, niezdolne do czegokolwiek, ich miejsce jest w domach czy zamkniętych ośrodkach, są”głupi jak gęś”.

 

Nie pozostając bierni na owe reakcje społeczne, postanowiliśmy coś z tym zrobić. Długo szukaliśmy pomysłu, w jaki sposób przeprowadzić kampanię, która trafi do ludzi, mając na uwadze niewielkie zaplecze finansowe i osobowe. Stwierdziliśmy, że każdy zna powiedzenie „głupi jak gęś” i od tego postanowiliśmy zacząć. Tak powstała pierwsza gąska, główny bohater naszej inicjatywy- Dionizy.

 

 

Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest inna, tak więc musiały powstać inne gąski- koledzy i koleżanki Dionizego, każda ze swoją indywidualną historią, czasami nawiązującą do historii uczestników naszych Ośrodków, ale przede wszystkim do problemów, z jakimi się spotykają na swojej drodze do możliwie samodzielnego i szczęśliwego życia oraz jak sobie z nimi radzą.

 

Twórcami gąsek są osoby zatrudnione i zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem. Należy podkreślić, że dużą rolę w ich wykonaniu mają osoby z niepełnosprawnością intelektualną- podczas zajęć w pracowniach pomagają przy przygotowaniu wykrojów, wypychaniu gąsek, przyszywaniu elementów. Warto dodać, że niektóre modele to zrealizowane pomysły naszych uczestników.

 

 

Więcej o kampanii badzjakgaska.pl