1% dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

 

 

Twój 1% daje MOC – pomaga odmienić życie ludzi

Pamiętaj o czymś niezwykle ważnym:

 

Twój 1% poprawi sytuację osób wykluczonych społecznie.

 

Niestety ich codzienność często bywa dramatyczną walką o podstawowe prawa człowieka. O siebie i swoich najbliższych; o posiłek, o ubranie, o prąd; o godność, o dumę, o poczucie własnej wartości; o życie. Przekazując odpis 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia nie pozostajesz obojętny. I właśnie za to Ci DZIĘKUJEMY.

 

 

Dlaczego my?

Działamy już ponad 21 lat, w tym czasie z naszej pomocy i wsparcia w różnej formie skorzystało ponad 70 tysięcy osób: bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnościami, a także dzieci i młodzież. Dla tych grup prowadzimy 15 ośrodków.

Realizujemy programy w obszarze: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itd.

Współpracując z administracją państwową i prywatnymi firmami pomagamy zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Jedna złotówka zainwestowana w naszą pracę to dla nas wartość bezcenna.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.